Psychiatra vs psycholog

Posted by admin on Sierpień 20, 2017
Służba Zdrowia / No Comments

Psychiatra czy psychologPsychiatra czy psycholog, jakie posiadają uprawnienia i umiejętności, u kogo szukać pomocy w przypadku: zaburzeń psychicznych, życiowych problemów.

Lekarz psychiatra, ukończył Akademię lub Uniwersytet Medyczny, staż podyplomowy, co najmniej 6 letnią specjalizację i zdał egzamin specjalizacyjny. Posiada umiejętności w zakresie rozpoznawania i leczenia chorób i zaburzeń psychicznych, poza tym jak każdy lekarz może leczyć pozostałe schorzenia. Jako przedstawiciel nauk matematyczno – przyrodniczych w swej praktyce wykorzystuje wiedzę opartą na dowodach. Do terapii wykorzystuje metody biologiczne, psychofarmakologię, leczenie światłem, elektrowstrząsy, inne elektryczne stymulacje mózgu. Psychiatrzy wykorzystują również niektóre elementy tzw. „psychoterapii” przynajmniej te o udowodnionym działaniu oraz psychoedukację.  Posiadają uprawnienia do rozpoznawania chorób, wystawiania recept, orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy tzw. „zwolnienia lekarskie”, zaświadczenia o stanie zdrowia do rent i zasiłków rehabilitacyjnych, oraz zaświadczenia szczególne np. dla osób starających się o broń, adopcję.

Psycholog, to osoba która ukończyła studia wyższe, posiada tytuł magistra psychologii. Ta dziedzina wiedzy została wyodrębniona z filozofii czyli jest kierunkiem humanistycznym. Sa, tytuł psychologa nie upoważnia do diagnozowania zaburzeń psychicznych. Niektórzy psycholodzy rozszerzają swoje wykształcenie o specjalizacje lub dodatkowe umiejętności. np w dziedzinie diagnostyki neuropsychologicznej. Kończą kursy psychoterapii, trenerstwa lub zdobywają uprawnienia w kierunku badań psychotechnicznych lub opiniowania osób starających się o broń.  Continue reading “Psychiatra vs psycholog” »

Tags:

Co to jest esperal i jak działa?

Posted by admin on Kwiecień 03, 2017
Zdrowie / No Comments

Skoro tu trafiłeś to pewnie zastanawiasz się nad wykorzystaniem możliwości jakie daje potocznie zwana wszywka alkoholowa. Esperal jest lekiem, po wszyciu którego uzależniony nie może wypić alkoholu, bo pojawią się niemiłe w skutkach konsekwencje.
A jak działa? Continue reading “Co to jest esperal i jak działa?” »

Ile zarabia specjalista psychoterapii uzależnień?

Posted by admin on Kwiecień 18, 2013
Praca, Służba Zdrowia / No Comments
Służba zdrowia

Mój syn ukończył studia humanistyczne, niestety ma kłopoty ze znalezieniem ciekawej, dobrze płatnej pracy, wiadomo humaniści nie mają konkretnych umiejętności. Jako nauczyciel, nawet w prywatnej szkole, nie zarobi więcej niż cztery tysiące netto. Ciężko za to utrzymać rodzinę a co dopiero myśleć o robieniu oszczędności. Przeglądałem internet w poszukiwaniu intratnych zawodów Czytaj dalej

Tags: , ,

Lubisz pomagać?

Posted by admin on Kwiecień 16, 2013
hospicjum, Służba Zdrowia / No Comments
1% podatku dla hospicjum

Hospicjum lub azyl dla ubogich pracuje bez żadnych nakładów pieniędzy lub nie jest naznaczony rachunkami – jesteśmy w błędzie. Takie instytucje też ponoszą koszty, muszą płacić rachunki lub płacić jednostkom, które dostarczają do nich różne dobra. Wobec tego akcja wspierajmy hospicja ma być wychwalana na całą Polskę. Z jakiej przyczyny? To wsparcie dla hospicjów, któr Czytaj dalej

Tags: ,

Okiem architekta

Posted by admin on Marzec 29, 2013
Autor / No Comments
Architekt z Kielc

Architekt spogląda na Świat dość specyficznie. Długie wymagające studia, następnie praca która zarazem uwrażliwia i każe być bardzo odpowiedzialnym, dokładnie liczyć każdy projekt. Większość z nas dostając zlecenie lub samodzielnie kreując nowe budowle stawia sobie co najmniej kilka celów:

  • Projekt powinien być oryginalny, nosić znamiona stylu twórcy, tylko tacy Czytaj dalej

Tags: