Służba Zdrowia

Psychiatra vs psycholog

Posted by admin on Sierpień 20, 2017
Służba Zdrowia / No Comments

Psychiatra czy psychologPsychiatra czy psycholog, jakie posiadają uprawnienia i umiejętności, u kogo szukać pomocy w przypadku: zaburzeń psychicznych, życiowych problemów.

Lekarz psychiatra, ukończył Akademię lub Uniwersytet Medyczny, staż podyplomowy, co najmniej 6 letnią specjalizację i zdał egzamin specjalizacyjny. Posiada umiejętności w zakresie rozpoznawania i leczenia chorób i zaburzeń psychicznych, poza tym jak każdy lekarz może leczyć pozostałe schorzenia. Jako przedstawiciel nauk matematyczno – przyrodniczych w swej praktyce wykorzystuje wiedzę opartą na dowodach. Do terapii wykorzystuje metody biologiczne, psychofarmakologię, leczenie światłem, elektrowstrząsy, inne elektryczne stymulacje mózgu. Psychiatrzy wykorzystują również niektóre elementy tzw. „psychoterapii” przynajmniej te o udowodnionym działaniu oraz psychoedukację.  Posiadają uprawnienia do rozpoznawania chorób, wystawiania recept, orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy tzw. „zwolnienia lekarskie”, zaświadczenia o stanie zdrowia do rent i zasiłków rehabilitacyjnych, oraz zaświadczenia szczególne np. dla osób starających się o broń, adopcję.

Psycholog, to osoba która ukończyła studia wyższe, posiada tytuł magistra psychologii. Ta dziedzina wiedzy została wyodrębniona z filozofii czyli jest kierunkiem humanistycznym. Sa, tytuł psychologa nie upoważnia do diagnozowania zaburzeń psychicznych. Niektórzy psycholodzy rozszerzają swoje wykształcenie o specjalizacje lub dodatkowe umiejętności. np w dziedzinie diagnostyki neuropsychologicznej. Kończą kursy psychoterapii, trenerstwa lub zdobywają uprawnienia w kierunku badań psychotechnicznych lub opiniowania osób starających się o broń.  Continue reading “Psychiatra vs psycholog” »

Tags:

Ile zarabia specjalista psychoterapii uzależnień?

Posted by admin on Kwiecień 18, 2013
Praca, Służba Zdrowia / No Comments

Mój syn ukończył studia humanistyczne, niestety ma kłopoty ze znalezieniem ciekawej, dobrze płatnej pracy, wiadomo humaniści nie mają konkretnych umiejętności. Jako nauczyciel, nawet w prywatnej szkole, nie zarobi więcej niż cztery tysiące netto. Ciężko za to utrzymać rodzinę a co dopiero myśleć o robieniu oszczędności. Przeglądałem internet w poszukiwaniu intratnych zawodów Czytaj dalej

Tags: , ,

Lubisz pomagać?

Posted by admin on Kwiecień 16, 2013
hospicjum, Służba Zdrowia / No Comments

Hospicjum lub azyl dla ubogich pracuje bez żadnych nakładów pieniędzy lub nie jest naznaczony rachunkami – jesteśmy w błędzie. Takie instytucje też ponoszą koszty, muszą płacić rachunki lub płacić jednostkom, które dostarczają do nich różne dobra. Wobec tego akcja wspierajmy hospicja ma być wychwalana na całą Polskę. Z jakiej przyczyny? To wsparcie dla hospicjów, któr Czytaj dalej

Tags: ,